מקופלת Gameplay 1 iOS / Android

מקופלת App Icon

מקופלת - עד הפירור האחרון
By: Innovia
Genre: Arcade

Video Tips

Let's play מקופלת - עד הפירור האחרון! This is part 1 of my walkthrough guide for the iOS game, מקופלת - עד הפירור האחרון by David Kalmanson.

I will update this post with more tips and tricks, so please bookmark this page and keep on checking in!

If you have any questions, feel free to ask for extra help in the comments section.

Hit like if this helped you!

Visit מקופלת walkthrough page for level videos, tutorials, cheats and more.

Gameplay Questions

Questions related to gameplay of מקופלת - עד הפירור האחרון iPhone game.