Albanopedia Quiz iOS
Albanopedia Quiz icon

Albanopedia Quiz

by Kris Shkodrani

Price: Free

Ky aplikacion është një prodhim Shqiptar. Aplikacioni është i ndërtuar në formën e një quiz-i mbi historinë e Shqiptarëve. Quizi përmban tri kategori bazë të ndara sipas periudhave të ndryshme kohore dhe të emërtuara respektivisht: "Nga Prehistoria ne Mesjetë"; "Gjergj Kastriot Skënderbeu"; dhe "Periudha Osmane dhe Lufta për Pavarësi". Numri total i pyetjeve sipas kategorive gjendet i shënuar lart në ekran. Dy nga kategoritë që janë "Nga Prehistoria në Mesjete" dhe "Periudha Osmane dhe Lufta për Pavarësi" përmajnë nga 40 pyetje secila ndërsa kategoria tjetër bazë e emërtuar "Gjergj Kastrioti Skënderbeu" përmban 20 pyetje. Çdo pyetje ka të poshtëshënuara katër përgjigje alternative ku vetëm një prej tyre është përgjigja e saktë. Qëllimi i quiz-it është gjetja e sa më shumë përgjigjeve të sakta mbi historinë Shqiptare duke treguar dhe përmirësuar aftësinë njohëse të përdoruesve në këtë fushë. Për zgjidhjen e secilës kategori përdoruesi ka në dispozicion tri mundësi gabimi pas të cilave dalin pikët e grumbulluara. Me rifillimin e kategorisë rendi i pyetjeve ndryshon. Pas zgjidhjes së një kategorie, përdoruesit i shfaqet në ekran një simbol fitoreje i veçantë sipas kategorisë. Rezultati më i mirë i mundshëm është zgjidhja e një kategorie pa bërë asnjë gabim. Quiz-i ka për qëllim argëtimin dhe informimin e përdoruesve Shqiptarë apo të atyre të cilët janë njohës të Shqipes së shkruar. Gjithashtu, në përmbajtjen e quiz-it gjenden pyetje-përgjigje të cilat shërbejnë për të njohur aspekte të historisë Shqiptare të cilat nuk janë promovuar më parë. Përgjigjet e quiz-it janë të bazuara në studime Albanologjike si ato të botuara nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Përdorimi i shpështë i quiz-it shërben për të forcuar njohuritë mbi ngjarjet dhe perzonazhet e ndryshme të historisë dhe qytetërimit Shqiptar. Ky quiz shkarkohet falas dhe është i përdorshëm pa pagesë.

Need help? Use our Albanopedia Quiz Walkthrough page or sign up and make your contribution today.

Rank in top paid apps

Ranking - Games (iPhone) - United States

App Updates (View More)

  • Initial release v1.2 Aug 17, 2017

Albanopedia Quiz App Details

Albanopedia Quiz is a free-to-play trivia game app for iOS, developed by Kris Shkodrani. The app is compatible with iOS 9.0 or later on the following devices: iPhone 7, iPhone 6, iPad 3, iPad Mini and iPod Touch 5G or newer.

Below are the links to download the app on iOS. To download the app for Android, click here.

Quick Details

Current Version: 1.2
File Size: 53Mb
Genre: Trivia
Publisher: Kris Shkodrani
Content Rating: 4+
Users Rating: 0.00 (0 reviews)
QR Code
QR-code
Scan to download the app!
Send Me Price Drop Emails
Track this app for price drops.
Download on the App Store

Albanopedia Quiz App Add-Ons

No add-ons has been found...

Albanopedia Quiz Reviews (See all reviews)

This game has 0 reviews across all regional iTunes Stores.

Similar Apps